Upravljanje sigurnošću IS

Moderne informacijske sustave karakterizira brzi rast vrijednosti informacija pohranjenih u sustavu, sve veća kompleksnost i povećana izloženost rizicima koji ugrožavaju sigurnosna svjostva povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti. Svjedoci smo da napadi postaju sve učestaliji i sa sve ozbiljnijim posljedicama na poslovanje.

Svaka tvrtka je značajno izloženija rizicima ako se upravljanju sigurnošću informacijskog sustava ne pristupi sustavno i ne obuhvati cijelokupno poslovanje tvrtke.

Implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (eng. ISMS - Information Security Management System) omogućuje učinkovito upravljanje rizicima i njihovo smanjivanje na prihvatljivu mjeru.

Utilisovi stručnjaci u području sigurnosti informacijskih sustava mogu Vam svojim bogatim iskustvom i znanjem pomoći u:

Procjeni rizika informacijskog sustava
Izgradnji ISMS sustava i uspostavljanju sigurnosnih kontrola
Nadzoru nad operativnim provođenjem upravljanja sigurnošću
Izradi sigurnosnih politika
Provjeri sigurnosti konfiguracija IT sustava
Provjeri ranjivosti sustava
Provjeri sukladnosti s normama
Uspostavljanju funkcije voditelja sigurnosti informacijskog sustava kao eksternalizirane funkcije
Pomoći u usklađivanju s regulatornim zahtjevima u području informacijske sigurnosti
Pružiti savjetodavne usluge u priprema za provođenje certifikacije prema međunarodnim normama kao što su ISO 27001 i TISAX