Revizija informacijskih sustava

Provođenje revizije informacijskih sustava je jedan od ključnih kontrolnih mehanizama u provjeri kvalitete upravljanja Vašim informacijskog sustava u cjelini.

Provjera podržava li uspostavljeni informacijski sustav na najbolji način u ostvarenje Vaših poslovnih ciljeva, te upravlja li se informacijskim sustavom u skladu sa zakonskom regulativom, propisanim internim aktima, međunarodno priznatim normama i dobrim praksama ključni su zadaci revizije informacijskog sustava.

U današnjim modernim poduzećima često postoje komunikacijske barijere između organizacijskih jedinica zaduženih za održavanje informacijskog sustava i osoba zaduženih za upravljanje poslovnim funkcijama i organizacijom u cjelini. Zahtjevi poslovnih funkcija za funkcionalnošću i uslugama koje informacijski sustav treba osigurati su sve veći. Istovremeno, sigurnosni izazovi kojima je informacijski sustav izložen, na koje djelatnici zaduženi za održavanje IS-a trebaju odgovoriti, sve više se povećavaju.

Kroz reviziju informacijskog sustava dobijate preciznu informaciju koliko uspostavljena organizacija upravljanja informacijskim sustavom odgovara vašim poslovnim zahtjevima i dobrim praksama, koji su rizici kojima je izložen vaš informacijski sustav, te što je potrebno kako bi se uočenim rizicima na adekvatan način ovladalo.

Naši djelatnici su certificirani revizori informacijskog sustava s više od 15 godina iskustva u reviziji financijskog sektora, industrije i javnih ustanova. Certificirani su po međunarodno priznatom program ISACA CISA (Certified Information Systems Auditor) i ISO 27001 Lead Auditor i kroz kontinuiranu edukaciju održavaju nivo stručnog znanja u području revizije.

Provođenje revizije u Hrvatskoj i inozemstvu i kontinuirano povjerenje korisnika naših usluga dokaz je da uspijevamo pružiti kvalitetu usluge revizije uz visoke profesionalne i etičke standarde.