Kontinuitet poslovanja

Zahtjevi na kontinuitet poslovanja koji se u današnjem poslovanju često nameću, su 24/7 uz raspoloživost svih elemenata IT sustava. Kako to postići? Iskustva potresa, pandemije ks kojima se susrećemo proteklih godina pokazuju da je to dodatni izazov našem poslovanju.

Usluge Utilis BCS – Business Continuity Services, osim što osiguravaju ponovnu uspostavu IT funkcija u vašem poslovnom procesu nakon nepredviđenih događaja i nesreća, pomoći će vam u osiguravanju odvijanja vašeg poslovanja tijekom kriznih situacija.

Utilis BCS će vam pomoći da prepoznate i procijenite važnost vaših IT resursa, kako u području ljudskih resursa tako i opreme, sustava i procesa. Pomoći ćemo vam da procijenite rizike, odredite vjerojatnost njihovog događanja i definirate nivo rizika koji je vaša organizacija spremna podnijeti.

U skladu sa Vašom poslovnom strategijom izrađujemo Plan kontinuiteta poslovanja koji se temeljito testira kroz niz predefiniranih scenarija.

Utilisovi stručnjaci u području kontinuiteta poslovanja posjeduju veliko iskustvo koje im omogućuje da svojim korisnicima pomognu u razvoju strategije za osiguravanje kontinuiteta poslovanja. Mi razumijemo arhitekturu informacijskih sustava kao i poslovne sustave, procese, ljudske resurse i tehnološke zahtjeve koji moraju biti uključeni u Plan kontinuiteta poslovanja.

Uvjerite se i sami da ste, koristeći Utilis BCS usluge, kvalitetno i proaktivno osigurali konitinuitet vašeg poslovanja i ostvarenje poslovnih ciljeva.